Invoer Wet Kwaliteitsborging per 01-01-2024

Bouwen onder kwaliteitsborging

Rondom de “bouwvergunning” gaat er in 2024 wat veranderen. Voor veel bouwwerken vraagt u geen vergunning meer aan bij de gemeente maar moet u, eventueel in overleg met uw architect, een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen.

Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.
De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven.
Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw
Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten.
Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.

Meer informatie
Via onderstaande links vindt u meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Vragen?
Heeft u wellicht nog vragen over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder.

Rijksoverheid - Wkb
Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit